अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     कार निकोबार 29.0/ 27.0 /शून्य,    माया बन्दर 30.4/ 23.0 /26.20 मि मी,     नेनकोवरी 29.2/ 26.2 /0.80 मि मी,     पोर्ट ब्लेयर 29.1/ 23.5 /14.60 मि मी,     अमरावती-आंo प्रo उoनoहै/ 25.4 /10.50 मि मी,     अनंतपुर 30.4/ 24.8 /शून्य,    बापतला 30.5/ 24.1 /0.40 मि मी,     कडप्पा 31.2/ 26.2 /शून्य,    काकीनाडा 28.7/ 24.5 /5.10 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     कलिंगपट्टनम 29.7/ 26.0 /0.20 मि मी,     कवाली 30.2/ 26.7 /0.20 मि मी,     कुरनूल 27.1/ 24.7 /0.50 मि मी,     मछलीपट्टनम 29.1/ 24.9 /0.20 मि मी,     नरसापुर 28.7/ 25.1 /7.50 मि मी,     नेल्लोर 30.5/ 27.4 /शून्य,    ओंगोले 31.1/ 26.3 /0.50 मि मी,     तिरूपति 34.7/ 27.3 /शून्य,    तुनि 29.6/ 25.1 /0.10 मि मी,     विजयवाड़ा-गन्नावरम् 28.0/ 25.0 /0.30 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     विशाखापट्नम 28.3/ 25.2 /3.00 मि मी,     अनिनी उoनoहै/ -- /उoनoहै,     ईटानगर 33.2/ 24.2 /31.20 मि मी,     पासी घाट 33.5/ 24.6 /16.10 मि मी,     तवांग उoनoहै/ -- /उoनoहै,     बारपेटा उoनoहै/ -- /उoनoहै,     धुबरी 32.5/ 26.7 /1.30 मि मी,     डिब्रूगढ़ 32.4/ 25.8 /2.70 मि मी,     गोलपाड़ा 34.6/ 24.0 /2.00 मि मी,     गोलाघाट 35.0/ 27.0 /40.20 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     गुवाहाटी-हवाईअड्डा  35.0/ 26.4 /0.01 मि मी,     गुवाहाटी-दिसपुर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     गुवाहाटी-आईआईटी गुवाहाटी उoनoहै/ -- /उoनoहै,     जोरहट 33.0/ 25.1 /7.60 मि मी,     काजीरंगा उoनoहै/ 27.0 /40.20 मि मी,     लुमडिंग 34.2/ 24.8 /शून्य,    मजबत  34.0/ 27.0 /4.20 मि मी,     नगांव उoनoहै/ 25.0 /53.00 मि मी,     नलबाड़ी उoनoहै/ 27.3 /शून्य,    उत्तरी लखीमपुर 33.4/ 24.1 /10.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     शिवसागर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     सिलचर 35.4/ 27.0 /3.30 मि मी,     तेजपुर 33.1/ 25.4 /38.90 मि मी,     तिनसुकिया 32.0/ 27.0 /8.00 मि मी,     औरंगाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     भागलपुर 35.8/ 27.8 /0.40 मि मी,     छपरा 32.0/ 26.3 /शून्य,    फोर्ब्सगंज 33.2/ 25.2 /7.00 मि मी,     गया  32.0/ 25.1 /47.80 मि मी,     मधुबनी उoनoहै/ 27.7 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020      मोतिहारी उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मुजफ्फरपुर 34.6/ 27.3 /उoनoहै,     नालंदा उoनoहै/ 26.7 /शून्य,    पटना-हवाई अड्डा  32.4/ 26.0 /8.20 मि मी,     पटना-शहर  --/ -- /उoनoहै,     पूर्णिया 35.0/ 26.4 /16.90 मि मी,     राजगीर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     सुपौल 33.5/ 27.5 /8.10 मि मी,     अंबिकापुर 29.2/ 24.0 /0.50 मि मी,      बिलासपुर 32.6/ 26.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     दुर्ग 29.8/ 23.6 /शून्य,    जगदलपुर 25.7/ 22.6 /4.00 मि मी,     पेनद्र 31.9/ 21.8 /शून्य,    रायपुर-लाभंदी  30.5/ 25.5 /17.60 मि मी,     रायपुर-लालपुर 29.4/ 24.6 /0.01 मि मी,     रायपुर-माना 29.2/ 25.6 /0.01 मि मी,     राजनांदगांव 28.2/ 24.8 /10.00 मि मी,     नई दिल्ली -आयानगर 28.4/ 23.0 /99.20 मि मी,     नई दिल्ली -दिल्ली विश्वविद्यालय --/ -- /उoनoहै,     नई दिल्ली -नरेला --/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     नई दिल्ली -पालम 28.2/ 25.2 /93.60 मि मी,     नई दिल्ली -रिज 27.6/ 25.9 /84.60 मि मी,     नई दिल्ली -सफदरजंग 28.9/ 24.5 /68.20 मि मी,     दीव 29.7/ 26.7 /5.80 मि मी,     पंजिम 29.6/ 25.0 /16.30 मि मी,     पंजिम-मापुसा  29.3/ 24.1 /19.00 मि मी,     पंजिम-पुराना गोवा 30.9/ 25.0 /20.00 मि मी,     पंजिम-पेरनेम 29.9/ 24.7 /11.00 मि मी,     अहमदाबाद 28.4/ 25.4 /7.30 मि मी,     अहमदाबाद-हवाई अड्डा 26.7/ 23.6 /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     अहमदाबाद-अम्बली-बोपाल  27.2/ 25.5 /उoनoहै,     अहमदाबाद-चांदखेड़ा 26.9/ 25.4 /उoनoहै,     अहमदाबाद-गिफ्ट सिटी गांधी नगर  27.2/ 25.4 /उoनoहै,     अहमदाबाद-आईआईपीएच गांधी नगर  26.9/ 24.9 /उoनoहै,     अहमदाबाद-नवरंगपुरा 26.5/ 24.9 /उoनoहै,     अहमदाबाद-पिराना  25.7/ 24.7 /उoनoहै,     अहमदाबाद-रायखद 26.7/ 25.1 /उoनoहै,     अहमदाबाद-राखीयाल 26.5/ 25.1 /उoनoहै,     अहमदाबाद-इसरो 27.3/ 25.2 /उoनoहै,     अमरेली 28.0/ 25.2 /3.80 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     बरोदा 28.4/ 25.6 /18.32 मि मी,     भावनगर 30.0/ 25.0 /40.20 मि मी,     भुज 31.4/ 25.8 /3.80 मि मी,     डीसा 31.4/ 26.0 /12.80 मि मी,     द्वारका 29.8/ 26.4 /6.00 मि मी,     इडर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     कांडला 28.7/ 26.5 /11.70 मि मी,     नालिया 31.6/ 27.8 /1.60 मि मी,     ओखा 29.8/ 26.4 /3.90 मि मी,      पोरबंदर 30.5/ 25.6 /35.80 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     राजकोट 27.7/ 23.7 /14.20 मि मी,     सूरत 28.0/ 26.6 /60.10 मि मी,     वेरावल 29.6/ 28.3 /शून्य,    अंबाला 29.0/ 23.2 /38.50 मि मी,      भिवानी 36.3/ 27.7 /8.20 मि मी,     चंडीगढ-शहर 29.3/ 24.7 /72.00 मि मी,     फरीदाबाद 30.0/ 25.0 /शून्य,    गुडगाँव 30.0/ 25.0 /60.00 मि मी,     हिसार 35.2/ 28.3 /शून्य,    करनाल 27.0/ 25.2 /74.80 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     कुरुक्षेत्र 29.5/ 25.5 /उoनoहै,     नारनौल 32.4/ 26.4 /शून्य,    रोहतक 32.8/ 24.4 /48.00 मि मी,     सिरसा 32.0/ 26.3 /शून्य,    बिलासपुर 30.5/ 25.0 /49.00 मि मी,     चंबा 32.2/ 23.9 /2.00 मि मी,     डलहौजी 22.1/ 17.3 /8.00 मि मी,     धर्मशाला 27.0/ 18.4 /55.40 मि मी,     हमीरपुर 30.2/ 24.7 /शून्य,    कल्पा 23.3/ 16.3 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     कांगड़ा 31.5/ 22.8 /22.50 मि मी,     कसौली उoनoहै/ 21.6 /84.00 मि मी,     केलांग 27.2/ 14.6 /शून्य,    कुल्लू 33.2/ 22.4 /0.40 मि मी,     मनाली 26.6/ 17.2 /शून्य,    नाहन 24.0/ 23.1 /5.00 मि मी,     शिमला-हवाई अड्डा 25.1/ 20.5 /15.20 मि मी,     शिमला-शहर  21.1/ 18.2 /15.40 मि मी,     सोलन 24.0/ 21.6 /3.40 मि मी,     स्पीति घाटी उoनoहै/ 12.4 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     सुंदरनगर 31.2/ 23.2 /2.00 मि मी,     उना 30.4/ 22.8 /41.00 मि मी,     बनिहाल 31.6/ 20.6 /शून्य,    बाटते 29.0/ 20.9 /0.01 मि मी,     भदेरवाह 32.4/ 21.5 /शून्य,    गिलगित 40.0/ 20.0 /शून्य,    गुलमर्ग 24.5/ 13.5 /शून्य,    जम्मू-एयरपोर्ट  उoनoहै/ 24.8 /81.20 मि मी,     जम्मू-शहर 33.8/ 25.7 /0.90 मि मी,     जम्मू-माता वैष्णो देवी जी उoनoहै/ 23.4 /29.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     कटरा 30.0/ 23.4 /0.20 मि मी,     कोकेरनाग 31.7/ 17.7 /शून्य,    कुपवाड़ा 33.8/ 17.2 /शून्य,    लेह 32.6/ 18.7 /शून्य,    मीरपुर 36.5/ 26.0 /शून्य,    मुजफ्फराबाद  38.2/ 22.3 /शून्य,     पहलगाम 27.1/ 14.7 /शून्य,    काजीगुंड 32.2/ 18.5 /शून्य,    स्कार्दू 40.0/ 16.5 /शून्य,    श्रीनगर-एयरपोर्ट उoनoहै/ 19.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     श्रीनगर-शहर 33.6/ 20.2 /शून्य,    श्रीनगर-डल झील उoनoहै/ 20.0 /शून्य,    उधमपुर 33.8/ 24.9 /शून्य,    बोकारो 31.6/ 26.1 /34.20 मि मी,     चाईबासा 35.4/ 25.0 /शून्य,    डाल्टनगंज 32.8/ 25.2 /शून्य,    देवघर --/ -- /उoनoहै,     दुमका --/ -- /उoनoहै,     गिरिडीह --/ -- /उoनoहै,     जमशेदपुर 34.1/ 26.2 /2.80 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     रांची 31.4/ 24.5 /शून्य,    रांची-कांके --/ -- /उoनoहै,     अगुम्बे 21.0/ 21.0 /42.60 मि मी,     बेलगावी 25.2/ 21.0 /2.00 मि मी,     बेंगलुरु-एचएएल एयरपोर्ट 28.7/ 19.6 /शून्य,    बेंगलुरु-अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 28.6/ 20.4 /0.40 मि मी,     बेंगलुरु-शहर 28.0/ 20.6 /शून्य,    बेंगलुरु-जीकेवीके  26.6/ 18.6 /1.40 मि मी,     बीदर उoनoहै/ 19.4 /7.60 मि मी,     चित्रदुर्ग 26.5/ 21.6 /0.70 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     धारवाड़ 24.0/ 20.6 /3.80 मि मी,     गडग 25.0/ 21.8 /0.01 मि मी,     हासन 31.6/ 18.0 /शून्य,    होनावर 28.9/ 24.6 /11.10 मि मी,     कलाबुर्गी 25.8/ 22.7 /1.70 मि मी,     कारवार 29.9/ 25.4 /8.90 मि मी,     मदिकेरी 22.0/ 17.9 /40.00 मि मी,     मंड्या 30.2/ 21.0 /शून्य,    मंगलुरु 29.6/ 24.2 /9.10 मि मी,     मैसूर 29.0/ 21.1 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     रायचूर 26.0/ 23.4 /शून्य,    विजयपुरा 26.5/ 22.0 /शून्य,    आलप्पुषा़ 32.2/ 24.6 /शून्य,    कण्णूर 30.1/ 22.5 /0.70 मि मी,     कोच्चि 30.6/ 25.4 /शून्य,    कोट्टायम 31.7/ 23.5 /शून्य,    कोष़िक्कोड 30.8/ 25.7 /0.20 मि मी,     कुमारकोम 31.7/ 23.5 /शून्य,    मुन्नार 20.4/ 15.5 /3.00 मि मी,     पुनालुर 32.0/ 22.5 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     तिरुवनन्तपुरम- एयरपोर्ट 30.8/ 25.1 /शून्य,    तिरुवनन्तपुरम-शहर  31.8/ 24.6 /शून्य,    अगाती 30.2/ 27.0 /शून्य,    अमिनी 29.5/ 27.4 /शून्य,    कवरत्ती --/ -- /उoनoहै,     मिनिकॉय 31.4/ 26.4 /शून्य,    बैतूल 24.5/ 21.5 /11.20 मि मी,     भोपाल-हवाई अड्डा  25.7/ 24.0 /2.30 मि मी,     भोपाल-अरेरा हिल्स  26.4/ 23.6 /0.40 मि मी,     भोपाल-नबी बाग  उoनoहै/ -- /2.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     धार उoनoहै/ 20.2 /2.30 मि मी,     गुना 31.6/ 26.9 /1.20 मि मी,     ग्वालियर 31.8/ 26.5 /6.00 मि मी,     इन्दौर 25.4/ 22.0 /19.00 मि मी,     जबलपुर 29.0/ 24.5 /12.70 मि मी,     खजुराहो 30.8/ 25.4 /20.00 मि मी,     खण्डवा 28.5/ 20.0 /42.00 मि मी,     मंडला 30.4/ -- /12.00 मि मी,     पचमढ़ी 25.0/ 21.8 /7.00 मि मी,     रीवा 31.5/ 25.4 /42.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     सागर 29.7/ 25.6 /22.40 मि मी,     सतना 29.2/ 26.9 /132.60 मि मी,     सिवनी उoनoहै/ 22.4 /6.60 मि मी,     शिवपुरी उoनoहै/ -- /शून्य,    उज्जैन 25.5/ 22.0 /17.20 मि मी,     उमरिया 28.9/ 24.6 /36.20 मि मी,     अहमदनगर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     अकोला 26.2/ 22.5 /15.70 मि मी,     अलीबाग 29.3/ 24.6 /33.80 मि मी,     अमरावती 25.0/ 20.7 /7.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     औरंगाबाद 25.3/ 20.5 /2.30 मि मी,     बीड 25.7/ 23.3 /1.20 मि मी,     बुलढाणा 23.8/ 21.4 /12.00 मि मी,     चन्द्रपुर 28.6/ 18.4 /शून्य,    दहानु 28.8/ 25.7 /90.10 मि मी,     गोंदिया 27.0/ 22.6 /40.00 मि मी,     हारने 29.1/ 24.6 /13.20 मि मी,     जलगाँव 26.6/ 24.0 /25.50 मि मी,     जयूर उoनoहै/ 23.0 /शून्य,    कोल्हापुर 25.0/ 21.9 /4.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     महाबलेश्वर 19.2/ 17.1 /135.50 मि मी,     मालेगांव 25.2/ 22.4 /9.00 मि मी,     मुम्बई-बोरीवली 30.5/ 25.7 /77.40 मि मी,     मुम्बई-चेंबूर 31.6/ 28.0 /29.80 मि मी,     मुम्बई-कोलाबा 29.2/ 25.5 /17.80 मि मी,     मुम्बई-मुलुंड 27.5/ 23.1 /78.60 मि मी,     मुम्बई-पवई 26.6/ 22.8 /50.60 मि मी,     मुम्बई-सांताक्रूज 30.4/ 26.5 /42.00 मि मी,     मुम्बई-वर्ली 30.9/ 26.6 /17.20 मि मी,     नागपुर-कृषि महाविद्यालय  उoनoहै/ 24.2 /28.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     नागपुर-सोनेगांव एयरपोर्ट 25.8/ 23.3 /30.50 मि मी,     नांदेड़ 29.0/ 23.0 /2.10 मि मी,     नासिक 25.8/ 21.6 /22.20 मि मी,     नवी मुंबई (पनवेल) 25.9/ 21.7 /62.60 मि मी,     ओस्मनाबाद 26.2/ 20.5 /4.60 मि मी,     परभणी उoनoहै/ 22.5 /20.00 मि मी,     पुणे-लोहेगांव हवाई अड्डा 24.9/ 22.4 /8.40 मि मी,     पुणे-पाषाण 24.2/ 21.6 /8.00 मि मी,     पुणे-शिवाजीनगर 25.3/ 22.1 /7.50 मि मी,     रत्नागिरि 28.9/ 24.5 /5.10 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     सांगली 25.6/ 22.2 /2.30 मि मी,     सतारा 24.5/ 21.9 /8.70 मि मी,     सोलापुर 26.0/ 22.5 /1.00 मि मी,     ठाणे 31.6/ 25.0 /57.20 मि मी,     उदगीर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     वेंगुर्ला 31.1/ 23.4 /12.20 मि मी,     वर्धा 25.6/ 24.4 /9.60 मि मी,     यवतमाल उoनoहै/ 21.0 /14.00 मि मी,     इम्फाल 30.7/ 23.0 /0.01 मि मी,     चेरापूंजी 24.8/ 17.8 /27.20 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     शिलांग 25.8/ 18.5 /0.30 मि मी,     आइजोल 26.9/ 19.6 /शून्य,    आइजोल-लेंगपुई 32.6/ 22.8 /शून्य,    चम्फाई उoनoहै/ -- /उoनoहै,     लुंगलेई उoनoहै/ -- /उoनoहै,     कोहिमा 24.0/ -- /21.40 मि मी,     कोहिमा-दीमापुर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मोकोकचुआंग उoनoहै/ -- /उoनoहै,     अनुगुल 34.1/ 23.0 /शून्य,    बालेश्वर 34.4/ 26.5 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     भवानीपटना 30.2/ 24.8 /3.20 मि मी,     भुबनेश्वर हवाई अड्डा 34.2/ 26.6 /4.80 मि मी,     भुबनेश्वर-कटक 34.6/ 25.5 /शून्य,    भुबनेश्वर-ओ यू ए टी उoनoहै/ -- /उoनoहै,     चांदबली 34.3/ 26.9 /6.20 मि मी,     ढेंकनाल --/ -- /उoनoहै,     गोपालपुर 31.0/ 26.8 /1.80 मि मी,     झारसुगुडा 33.4/ 25.6 /शून्य,    केन्दुझर 32.8/ 25.0 /शून्य,    कोरापुट 23.0/ 20.4 /21.60 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     पारादीप 33.7/ 28.2 /शून्य,    फूलबाणी 29.0/ 23.0 /11.20 मि मी,     पुरी 32.2/ 26.0 /7.60 मि मी,     संबलपुर 34.1/ 26.2 /0.20 मि मी,     टिटलागढ़ 33.0/ -- /6.40 मि मी,     पांडिचेरी 34.6/ 26.6 /शून्य,    अमृतसर 34.7/ 26.5 /शून्य,    आनन्दपुर साहिब 30.0/ 24.5 /उoनoहै,     बठिंडा 31.0/ 29.0 /शून्य,    चण्डीगढ़ 29.3/ 24.7 /72.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     फिरोजपुर 31.0/ 29.5 /शून्य,    जलंधर 31.0/ 27.0 /12.00 मि मी,     कपूरथला 31.5/ 27.0 /शून्य,    लुधियाना 31.6/ 26.2 /29.20 मि मी,     पठानकोट 33.7/ 25.3 /54.10 मि मी,     पटियाला 30.4/ 26.5 /3.40 मि मी,     अजमेर 33.0/ 26.0 /शून्य,    अलवर उoनoहै/ -- /शून्य,    बाड़मेर 37.7/ 29.3 /शून्य,    भरतपुर उoनoहै/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     भीलवाड़ा 32.7/ 25.0 /शून्य,    बीकानेर 38.7/ 29.0 /शून्य,    बूँदी उoनoहै/ 26.0 /1.00 मि मी,     चित्तौड़गढ़ 31.1/ 25.4 /27.00 मि मी,     चूरू 37.3/ 27.9 /1.40 मि मी,     जयपुर-आमेर उoनoहै/ 25.6 /शून्य,    जयपुर-ए एम ओ जयपुर 32.2/ 25.6 /शून्य,    जयपुर-कलेक्ट्रेट सर्किल  उoनoहै/ 25.6 /शून्य,    जयपुर-ट्रांसपोर्ट नगर उoनoहै/ 25.6 /शून्य,    जयपुर-वैशाली नगर उoनoहै/ 25.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     जैसलमेर 39.0/ 28.4 /शून्य,    जोधपुर 34.9/ 27.6 /शून्य,    कोटा 33.6/ 26.1 /6.00 मि मी,     माउंट आबू उoनoहै/ 16.0 /155.20 मि मी,     पाली उoनoहै/ 24.4 /3.00 मि मी,     पिलानी 36.0/ 26.7 /शून्य,    सवाई माधोपुर उoनoहै/ 26.4 /25.00 मि मी,     सीकर 33.0/ -- /शून्य,    श्रीगंगानगर 41.5/ 30.0 /9.70 मि मी,     टोंक 33.4/ 27.3 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     उदयपुर 27.8/ 25.2 /0.30 मि मी,     गैंगटॉक 22.7/ 18.5 /20.60 मि मी,     गैंगटॉक-तादोंग 29.5/ 20.9 /15.60 मि मी,     गेयजिंग उoनoहै/ 17.0 /9.40 मि मी,     मंगन उoनoहै/ 16.0 /5.20 मि मी,     नामची उoनoहै/ 19.8 /19.00 मि मी,     चेन्नई-मीनमबक्कम 33.2/ 27.0 /शून्य,    चेन्नई-नुंगमबक्कम 33.2/ 28.3 /शून्य,    कोयंबतूर 31.4/ 23.3 /शून्य,    कुन्नूर 23.0/ 15.3 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     धर्मपुरी 30.7/ 22.5 /शून्य,    कन्याकुमारी 29.8/ 24.2 /शून्य,    कराईकल 34.4/ 26.2 /शून्य,    कोडैकानल 20.6/ 12.5 /शून्य,    मदुरई 40.2/ 25.6 /शून्य,    नागपट्टनम 35.4/ 26.1 /शून्य,    पलायाम्कोत्तई 35.0/ 24.6 /शून्य,    पंबन 32.4/ 27.5 /शून्य,    सेलम 31.7/ 23.3 /शून्य,    तिरुचिरापल्ली 35.8/ 26.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     थोंदी 35.2/ 24.7 /शून्य,    वेल्लोर 33.2/ 25.6 /शून्य,    आदिलाबाद उoनoहै/ 22.7 /24.60 मि मी,     भद्राचलम 26.0/ 21.6 /132.20 मि मी,     डिंडीगुल आई ए एफ उoनoहै/ 20.3 /13.30 मि मी,     हनमकोंडा 25.0/ 22.5 /52.00 मि मी,     हैदराबाद 23.8/ 21.9 /5.20 मि मी,     हैदराबाद-हाकिमपेट उoनoहै/ 22.0 /12.00 मि मी,     हैदराबाद-हयात नगर उoनoहै/ 21.0 /3.40 मि मी,     हैदराबाद-इक्रीस्ट पाटनचेरु उoनoहै/ 22.4 /9.90 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     हैदराबाद-राजिंदर नगर उoनoहै/ 21.5 /4.20 मि मी,     खम्मम 27.6/ 23.4 /57.80 मि मी,     महबूबनगर 26.8/ 23.0 /1.40 मि मी,     मेडक 29.2/ 20.8 /53.00 मि मी,     नलगोंडा 29.0/ 19.0 /16.20 मि मी,     निजामाबाद 26.4/ 22.9 /30.30 मि मी,     रामागुंडम 26.6/ 24.0 /20.70 मि मी,     वारंगल उoनoहै/ 22.5 /52.00 मि मी,     अगरतला 35.5/ 26.6 /शून्य,    कैलाशाहर 35.3/ 27.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     आगरा 29.0/ 26.5 /10.70 मि मी,     अलीगढ़ 27.4/ 25.4 /1.00 मि मी,     इलाहाबाद 30.3/ 26.8 /15.80 मि मी,     बहराइच 29.8/ 26.0 /0.60 मि मी,     बांदा 31.2/ 23.6 /शून्य,    बरेली 28.6/ 27.3 /2.20 मि मी,     फ़ैज़ाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     फुर्सतगंज 28.7/ 25.1 /2.00 मि मी,     गौतम बुद्धनगर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     गाज़ियाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     गोरखपुर 32.9/ 28.0 /शून्य,    हरदोई 28.4/ 27.2 /2.20 मि मी,     झाँसी 30.1/ 24.0 /6.60 मि मी,     कानपुर 28.4/ 26.4 /22.50 मि मी,     लखनऊ-हवाईअड्डा  30.0/ 27.2 /0.40 मि मी,     लखनऊ-कंट्रोल रूम उoनoहै/ -- /शून्य,    लखनऊ-हनुमान सेतु उoनoहै/ -- /शून्य,    लखनऊ-मलीहाबाद  उoनoहै/ -- /शून्य,    लखनऊ-मोहनलालगंज उoनoहै/ -- /शून्य,    मेरठ 27.8/ 26.4 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     मुरादाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मुज़फ़्फ़रनगर 28.0/ 24.0 /1.60 मि मी,     शाहजहाँपुर 28.0/ 26.0 /शून्य,    सुल्तानपुर 31.4/ 25.8 /41.00 मि मी,     वाराणसी 34.0/ 26.0 /शून्य,    अल्मोड़ा उoनoहै/ -- /23.10 मि मी,     बद्रीनाथ उoनoहै/ -- /उoनoहै,     चम्पावत  उoनoहै/ -- /24.00 मि मी,     देहरादून-आशारोरी  उoनoहै/ -- /10.00 मि मी,     देहरादून-झाझरा  उoनoहै/ -- /8.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     देहरादून-करनपुर उoनoहै/ 24.5 /2.00 मि मी,     देहरादून-मोखमपुर 27.1/ 25.0 /39.10 मि मी,     देहरादून-सहस्त्रधारा उoनoहै/ -- /58.00 मि मी,     देहरादून-यूकोस्ट  उoनoहै/ 25.1 /37.50 मि मी,     गंगोत्री उoनoहै/ 8.0 /शून्य,    हरिद्वार उoनoहै/ -- /2.60 मि मी,     श्री हेमकुंट साहिब उoनoहै/ -- /उoनoहै,     जोशीमठ उoनoहै/ -- /24.80 मि मी,     कौसानी उoनoहै/ 19.3 /38.50 मि मी,     केदारनाथ उoनoहै/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     लैंसडाउन उoनoहै/ 19.1 /10.00 मि मी,     मुक्तेश्वर 17.7/ 16.4 /41.60 मि मी,     मसूरी उoनoहै/ 17.5 /79.20 मि मी,     नैनीताल उoनoहै/ 17.0 /71.80 मि मी,     पंतनगर 29.8/ 26.0 /6.40 मि मी,     पिथौरागढ़ 24.0/ 20.3 /3.10 मि मी,     ऋषिकेश उoनoहै/ -- /1.20 मि मी,     रुद्रप्रयाग उoनoहै/ 23.6 /शून्य,    श्रीनगर (उत्तराखंड) उoनoहै/ 24.1 /शून्य,    टिहरी 21.0/ 19.6 /7.60 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     उत्तरकाशी उoनoहै/ -- /20.00 मि मी,     यमुनोत्री उoनoहै/ -- /उoनoहै,     आसनसोल 33.5/ 26.8 /5.20 मि मी,     बहरामपुर 35.2/ 25.6 /4.00 मि मी,     बांकुड़ा 33.3/ 27.2 /0.40 मि मी,     बर्धमान 37.4/ 26.2 /13.20 मि मी,     कूच बिहार 34.5/ 26.3 /2.10 मि मी,     दार्जिलिंग 20.6/ 16.6 /48.80 मि मी,     डायमंड हार्बर 36.2/ 28.2 /शून्य,    दीघा 34.1/ 28.4 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     जलपाईगुड़ी 33.9/ 25.3 /72.20 मि मी,     कलिम्पोंग उoनoहै/ 20.0 /58.00 मि मी,     कोलकाता-अलीपुर 34.3/ 27.1 /0.40 मि मी,     कोलकाता-दम-दम 34.8/ 26.2 /6.30 मि मी,     कोलकाता-हावड़ा  उoनoहै/ -- /उoनoहै,     कोलकाता-साल्ट लेक 34.2/ 24.8 /18.20 मि मी,     कृष्णानगर 35.6/ 25.6 /4.00 मि मी,     मालदा 34.2/ 28.2 /शून्य,    मिदनापुर 33.4/ 28.1 /शून्य,    सिलीगुड़ी 33.6/ 25.3 /106.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 13-08-2020     श्रीनिकेतन 34.4/ 27.2 /73.40 मि मी,     सुंदरबन उoनoहै/ 28.0 /शून्य,