अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     पोर्ट ब्लेयर 27.2/ 24.0 /35.80 मि मी,     अनंतपुर 38.2/ 25.9 /शून्य,    कडप्पा 39.0/ 30.0 /शून्य,    काकीनाडा 40.1/ 29.8 /शून्य,    कलिंगपट्टनम 34.4/ 28.5 /शून्य,    कुरनूल 39.4/ 28.2 /शून्य,    मछलीपट्टनम 43.5/ 29.9 /0.40 मि मी,     नेल्लोर 41.2/ 30.6 /शून्य,    ओंगोले 41.7/ 32.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     तिरूपति 41.4/ 30.9 /शून्य,    विजयवाड़ा 42.7/ 30.5 /शून्य,    विशाखापट्नम 35.2/ 29.2 /0.40 मि मी,     अनिनी उoनoहै/ -- /उoनoहै,     ईटानगर 35.0/ 25.6 /उoनoहै,     पासी घाट 33.4/ 25.8 /शून्य,    तवांग उoनoहै/ -- /उoनoहै,     बारपेटा उoनoहै/ -- /उoनoहै,     धुबरी 35.2/ 27.6 /शून्य,    डिब्रूगढ़ 32.5/ 26.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     दिसपुर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     गोलपाड़ा 35.0/ 25.2 /14.00 मि मी,     गोलाघाट 35.0/ 26.0 /3.20 मि मी,     गुवाहाटी 37.0/ 27.2 /शून्य,    जोरहट 33.0/ 26.6 /उoनoहै,     लुमडिंग 35.0/ 24.4 /18.60 मि मी,     मजबत  34.8/ 26.2 /शून्य,    उत्तरी लखीमपुर 36.2/ 25.0 /शून्य,    सिलचर 35.7/ 23.6 /48.70 मि मी,     तेजपुर 34.7/ 27.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     तिनसुकिया 32.0/ 25.5 /शून्य,    औरंगाबाद --/ -- /उoनoहै,     भागलपुर 40.0/ 26.7 /शून्य,    छपरा 42.4/ 31.2 /शून्य,    फोर्ब्सगंज 36.6/ 26.6 /3.00 मि मी,     गया  42.0/ 28.6 /शून्य,    मधुबनी --/ -- /उoनoहै,      मोतिहारी --/ -- /उoनoहै,     मुजफ्फरपुर उoनoहै/ 29.5 /शून्य,    नालंदा --/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     पटना 41.6/ 29.8 /शून्य,    पूर्णिया 37.4/ 23.6 /12.20 मि मी,     राजगीर --/ -- /उoनoहै,     सुपौल 35.3/ -- /0.10 मि मी,     अंबिकापुर 37.8/ 25.0 /21.70 मि मी,      बिलासपुर 41.5/ 27.5 /शून्य,    दुर्ग 40.0/ 27.9 /शून्य,    जगदलपुर 36.1/ 22.6 /17.00 मि मी,     पेनद्र 36.0/ 24.3 /14.00 मि मी,     रायपुर 40.7/ 27.5 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     राजनांदगांव 40.5/ 24.5 /शून्य,    आयानगर 37.2/ 22.8 /शून्य,    पालम 38.8/ 25.5 /शून्य,    सफदरजंग 36.8/ 24.2 /0.01 मि मी,     दिल्ली विश्वविद्यालय --/ -- /उoनoहै,     नरेला --/ -- /उoनoहै,     रिज 37.0/ 23.2 /1.00 मि मी,     दीव 33.3/ 27.1 /25.60 मि मी,     पंजिम 32.7/ 23.7 /3.00 मि मी,     अहमदाबाद 36.1/ 25.3 /52.90 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     अमरेली 36.2/ 26.4 /3.20 मि मी,     बरोदा 37.4/ 26.6 /0.80 मि मी,     भावनगर 36.8/ 27.5 /0.10 मि मी,     भुज 36.1/ 26.4 /1.10 मि मी,     डीसा 35.6/ 27.6 /10.00 मि मी,     द्वारका 31.8/ 27.7 /शून्य,    इडर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     कांडला 34.9/ 27.6 /0.01 मि मी,     नालिया 33.8/ 28.0 /शून्य,    ओखा 31.4/ 27.0 /0.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019      पोरबंदर 31.5/ 27.8 /2.50 मि मी,     राजकोट 35.2/ 25.8 /11.80 मि मी,     सूरत 33.2/ 25.8 /24.00 मि मी,     वेरावल 31.5/ 28.1 /शून्य,    अंबाला 37.8/ 23.3 /शून्य,     भिवानी 36.8/ 25.5 /शून्य,    चंडीगढ 37.8/ 25.5 /शून्य,    फरीदाबाद 37.9/ 25.1 /शून्य,    गुडगाँव 36.4/ 24.2 /शून्य,    हिसार 36.0/ 24.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     करनाल 35.2/ 22.6 /शून्य,    कुरुक्षेत्र 37.0/ 23.0 /शून्य,    नारनौल 35.5/ 21.5 /शून्य,    रोहतक 35.8/ 24.8 /शून्य,    सिरसा 35.8/ 25.0 /शून्य,    बिलासपुर 38.1/ 19.6 /शून्य,    चंबा 35.2/ 16.9 /शून्य,    धर्मशाला 27.2/ 17.2 /शून्य,    हमीरपुर 37.5/ 19.8 /शून्य,    कल्पा 21.7/ 6.8 /0.06 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     केलांग 20.3/ 5.2 /शून्य,    कुल्लू 33.0/ 13.0 /शून्य,    मनाली 25.8/ 9.4 /शून्य,    नाहन 32.4/ 17.9 /शून्य,    शिमला 25.4/ 15.3 /शून्य,    सोलन 32.0/ 17.0 /शून्य,    सुंदरनगर 35.8/ 17.3 /शून्य,    उना 38.8/ 21.0 /शून्य,    बनिहाल 26.7/ 10.2 /6.80 मि मी,     बाटते 27.2/ 11.5 /12.20 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     भदेरवाह 27.5/ 11.1 /6.30 मि मी,     गुलमर्ग 15.8/ 7.2 /2.60 मि मी,     जम्मू 38.8/ 23.4 /शून्य,    कटरा 35.7/ 22.2 /शून्य,    कोकेरनाग 24.6/ 9.5 /0.01 मि मी,     कुपवाड़ा 27.5/ 9.5 /0.01 मि मी,     लेह 16.5/ 5.7 /0.01 मि मी,      पहलगाम 23.9/ 6.0 /1.60 मि मी,     काजीगुंड 24.8/ 10.0 /8.60 मि मी,     श्रीनगर 27.1/ 12.2 /2.10 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     बोकारो 43.5/ 29.1 /शून्य,    चाईबासा 40.8/ 26.6 /15.00 मि मी,     डाल्टनगंज 40.7/ 30.2 /4.40 मि मी,     देवघर --/ -- /उoनoहै,     दुमका 37.8/ 27.3 /उoनoहै,     गिरिडीह --/ -- /उoनoहै,     जमशेदपुर 41.5/ 28.6 /शून्य,    रांची 38.2/ 26.2 /शून्य,    अगुम्बे 26.0/ 16.9 /15.00 मि मी,     बेलगावी 30.6/ 22.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     बेंगलुरु 32.3/ 21.5 /शून्य,    चित्रदुर्ग 32.3/ 22.3 /शून्य,    धारवाड़ 31.2/ 21.5 /शून्य,    गडग 32.8/ 23.1 /शून्य,    होनावर 31.8/ 24.9 /5.60 मि मी,     कलाबुर्गी 38.3/ 25.8 /शून्य,    कारवार 34.7/ 27.7 /1.80 मि मी,     मदिकेरी 25.0/ 18.8 /शून्य,    मंड्या 34.2/ 22.0 /शून्य,    मंगलुरु 31.9/ 23.0 /2.10 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     मैसूर 32.9/ 21.8 /शून्य,    रायचूर 38.5/ 26.0 /शून्य,    विजयपुरा 35.5/ 22.8 /शून्य,    आलप्पुषा़ 33.0/ 26.0 /4.60 मि मी,     कण्णूर 33.2/ 24.0 /70.80 मि मी,     कोच्चि 31.8/ 25.2 /4.20 मि मी,     कोट्टायम 31.5/ 23.0 /10.60 मि मी,     कोष़िक्कोड 33.6/ 23.4 /49.10 मि मी,     पुनालुर 34.0/ 24.0 /शून्य,    तिरुवनन्तपुरम 32.5/ 26.1 /0.01 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     अगाती 32.4/ 25.5 /4.60 मि मी,     अमिनी 31.5/ 25.6 /1.90 मि मी,     कवरत्ती उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मिनिकॉय 32.2/ 27.4 /1.20 मि मी,     बैतूल 38.7/ 22.7 /शून्य,    भोपाल 31.6/ 24.4 /शून्य,    धार 32.2/ 22.5 /4.00 मि मी,     गुना 29.4/ 22.6 /14.40 मि मी,     ग्वालियर 25.4/ 22.2 /11.20 मि मी,     इन्दौर 32.4/ 23.0 /1.60 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     जबलपुर 39.4/ 29.4 /शून्य,    खजुराहो 32.4/ 24.5 /1.80 मि मी,     खण्डवा 37.1/ 25.0 /शून्य,    मंडला 39.0/ 23.6 /शून्य,    पचमढ़ी 31.8/ 23.0 /शून्य,    रीवा 39.5/ 28.0 /शून्य,    सागर 33.2/ 26.0 /शून्य,    सतना 35.2/ 27.6 /0.50 मि मी,     सिवनी 37.0/ 26.4 /शून्य,    शिवपुरी 30.0/ 18.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     उज्जैन 33.0/ 23.8 /29.00 मि मी,     उमरिया 39.6/ 28.1 /शून्य,    अहमदनगर उoनoहै/ 22.8 /शून्य,    अकोला 38.4/ 27.6 /शून्य,    अलीबाग 32.0/ 25.6 /38.50 मि मी,     अमरावती 39.4/ 27.0 /शून्य,    औरंगाबाद 33.2/ 22.6 /शून्य,    बुलढाणा 35.6/ 25.6 /शून्य,    चन्द्रपुर 42.6/ 31.2 /शून्य,    दहानु 31.9/ 26.1 /16.70 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     गोंदिया 40.5/ -- /शून्य,    हारने 27.9/ 26.4 /18.80 मि मी,     जलगाँव 37.0/ 27.4 /शून्य,    जयूर 35.0/ 19.0 /शून्य,    कोल्हापुर 29.1/ 23.1 /0.50 मि मी,     महाबलेश्वर 20.4/ 18.3 /22.90 मि मी,     मालेगांव 37.6/ 26.0 /शून्य,    मुम्बई (सांताक्रूज) 32.6/ 25.7 /18.60 मि मी,     नागपुर 42.6/ 28.1 /शून्य,    नांदेड़ 39.5/ 27.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     नासिक 32.3/ 24.1 /0.20 मि मी,     ओस्मनाबाद उoनoहै/ 20.3 /शून्य,    परभणी 40.0/ 25.7 /शून्य,    पुणे 29.6/ 23.3 /0.30 मि मी,     रत्नागिरि 30.1/ 25.0 /12.20 मि मी,     सांगली 30.3/ 20.3 /शून्य,    सतारा 28.9/ 23.2 /0.20 मि मी,     सोलापुर 36.8/ 24.1 /शून्य,    ठाणे उoनoहै/ -- /उoनoहै,     उदगीर 37.2/ 24.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     वेंगुर्ला 35.3/ 25.3 /1.00 मि मी,     वर्धा 41.0/ 29.0 /1.00 मि मी,     यवतमाल 40.0/ 28.4 /शून्य,    इम्फाल 30.8/ 22.7 /शून्य,    चेरापूंजी 27.4/ 19.2 /शून्य,    शिलांग 26.7/ 16.6 /7.60 मि मी,     आइजोल 28.2/ 20.8 /शून्य,    चम्फाई उoनoहै/ -- /उoनoहै,     लेंगपुई 33.7/ 22.6 /36.20 मि मी,     दीमापुर उoनoहै/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     कोहिमा 28.2/ 18.2 /3.00 मि मी,     मोकोकचुआंग उoनoहै/ -- /उoनoहै,     अनुगुल 40.1/ 21.6 /शून्य,    बालेश्वर 37.6/ 26.5 /शून्य,    भवानीपटना 38.0/ 27.0 /शून्य,    भुबनेश्वर 37.7/ 26.4 /शून्य,    चांदबली 36.6/ 26.4 /शून्य,    कटक 38.0/ 25.0 /शून्य,    ढेंकनाल --/ -- /उoनoहै,     गोपालपुर 33.6/ 28.0 /1.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     झारसुगुडा 41.4/ 26.8 /0.01 मि मी,     केन्दुझर 38.0/ 28.0 /शून्य,    कोरापुट 33.0/ 22.2 /शून्य,    पारादीप 32.7/ 28.0 /शून्य,    फूलबाणी 35.5/ -- /शून्य,    पुरी 34.8/ 28.0 /शून्य,    संबलपुर 40.8/ 27.5 /शून्य,    टिटलागढ़ 39.0/ 24.5 /शून्य,    पांडिचेरी 40.2/ 29.1 /शून्य,    अमृतसर 37.7/ 24.9 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     आनन्दपुर साहिब 37.0/ 25.0 /शून्य,    बठिंडा 36.9/ 24.6 /4.00 मि मी,     चण्डीगढ़ 37.8/ 25.5 /शून्य,    फिरोजपुर 36.0/ 26.0 /2.00 मि मी,     जलंधर 36.9/ 23.1 /शून्य,    कपूरथला 37.5/ 24.4 /शून्य,    लुधियाना 37.9/ 25.4 /शून्य,    पठानकोट 38.9/ 24.0 /शून्य,    पटियाला 37.5/ 25.4 /शून्य,    अजमेर 34.2/ 21.7 /17.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     अलवर उoनoहै/ 23.0 /शून्य,    बांसवाड़ा उoनoहै/ -- /शून्य,    बाड़मेर 40.5/ 27.2 /1.30 मि मी,     भरतपुर उoनoहै/ -- /शून्य,    भीलवाड़ा उoनoहै/ 20.4 /37.00 मि मी,     बीकानेर उoनoहै/ 27.4 /शून्य,    बूँदी उoनoहै/ 22.5 /50.00 मि मी,     चित्तौड़गढ़ 32.4/ 20.9 /195.00 मि मी,     चूरू 39.6/ 26.1 /शून्य,    धौलपुर उoनoहै/ -- /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     हनुमानगढ़ उoनoहै/ -- /शून्य,    जयपुर 32.6/ 22.2 /14.20 मि मी,     जैसलमेर 37.6/ 28.8 /शून्य,    जालौर उoनoहै/ -- /शून्य,    झालावाड़ उoनoहै/ -- /शून्य,    जोधपुर 39.4/ 26.2 /0.10 मि मी,     कोटा 28.4/ 21.6 /51.00 मि मी,     नागौर उoनoहै/ -- /शून्य,    पाली उoनoहै/ 24.0 /11.00 मि मी,     पिलानी उoनoहै/ 25.5 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     सवाई माधोपुर उoनoहै/ 21.0 /38.00 मि मी,     सीकर उoनoहै/ 22.0 /4.80 मि मी,     श्रीगंगानगर उoनoहै/ 25.0 /2.60 मि मी,     टोंक उoनoहै/ 21.1 /21.00 मि मी,     उदयपुर उoनoहै/ 22.4 /139.60 मि मी,     गैंगटॉक 24.1/ 17.4 /0.30 मि मी,     गेयजिंग उoनoहै/ 17.2 /उoनoहै,     मंगन उoनoहै/ 18.6 /शून्य,    नामची उoनoहै/ 19.3 /उoनoहै,     तादोंग 29.6/ 19.4 /0.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     chennai 41.1/ 30.4 /शून्य,    कोयंबतूर 34.5/ 22.8 /शून्य,    कुन्नूर 24.3/ 15.7 /0.01 मि मी,     धर्मपुरी 37.0/ 25.0 /शून्य,    कन्याकुमारी 33.6/ 26.8 /शून्य,    कराईकल 39.6/ 29.1 /शून्य,    कोडैकानल 21.0/ 13.2 /शून्य,    मदुरई 40.8/ 27.9 /शून्य,    नागपट्टनम 41.0/ 29.5 /शून्य,    पलायाम्कोत्तई 38.6/ 29.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     पंबन 34.7/ 29.7 /शून्य,    सेलम 38.0/ 26.2 /शून्य,    तिरुचिरापल्ली 40.1/ 28.6 /शून्य,    थोंदी 34.7/ 28.0 /शून्य,    वेल्लोर 40.8/ 28.7 /शून्य,    हनमकोंडा 41.0/ 30.0 /शून्य,    हैदराबाद 38.4/ 27.4 /शून्य,    निजामाबाद 39.9/ 29.5 /शून्य,    रामागुंडम 41.4/ 30.4 /शून्य,    वारंगल उoनoहै/ 30.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     अगरतला 36.8/ 27.0 /शून्य,    कैलाशाहर 35.8/ 26.4 /शून्य,    आगरा 28.2/ 26.0 /0.40 मि मी,     अलीगढ़ 32.4/ 24.8 /शून्य,    इलाहाबाद 35.5/ 29.4 /0.01 मि मी,     बहराइच 34.2/ 25.4 /शून्य,    बांदा 30.6/ 24.2 /2.20 मि मी,     बरेली 33.1/ 24.3 /शून्य,    फ़ैज़ाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     फुर्सतगंज 32.4/ 27.8 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     गौतम बुद्ध नगर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     गाज़ियाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     गोरखपुर 36.4/ 28.2 /शून्य,    हरदोई 33.6/ 24.0 /0.01 मि मी,     झाँसी 30.1/ 23.8 /2.20 मि मी,     कानपुर 30.2/ 26.4 /शून्य,    लखनऊ 32.0/ 28.7 /शून्य,    मेरठ 36.4/ 22.8 /शून्य,    मुरादाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मुज़फ़्फ़रनगर 35.5/ 22.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     शाहजहाँपुर 31.4/ 24.8 /शून्य,    सुल्तानपुर 34.0/ 29.0 /शून्य,    वाराणसी 39.2/ 29.4 /शून्य,    अल्मोड़ा उoनoहै/ -- /उoनoहै,     चम्पावत  --/ -- /4.00 मि मी,     देहरादून 34.6/ 21.5 /शून्य,    हरिद्वार --/ -- /शून्य,    जोशीमठ --/ -- /शून्य,    केदारनाथ उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मुक्तेश्वर 23.0/ 14.2 /0.01 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     मसूरी 23.5/ 15.3 /शून्य,    नैनीताल 23.9/ 17.0 /शून्य,    पंतनगर 35.4/ 22.2 /शून्य,    पिथौरागढ़ 29.1/ 14.6 /शून्य,    टिहरी 27.4/ 15.6 /शून्य,    उत्तरकाशी --/ -- /शून्य,    आसनसोल 37.8/ 28.3 /0.01 मि मी,     बहरामपुर 39.0/ 27.0 /शून्य,    बांकुड़ा 39.1/ 28.1 /शून्य,    बर्धमान 38.0/ 26.0 /29.80 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     कूच बिहार 37.0/ 26.7 /1.10 मि मी,     दार्जिलिंग 22.0/ 15.8 /1.00 मि मी,     डायमंड हार्बर 39.2/ 28.3 /3.40 मि मी,     दीघा 36.7/ 28.0 /0.90 मि मी,     जलपाईगुड़ी 36.0/ 26.1 /3.40 मि मी,     कोलकाता 37.6/ 26.4 /15.00 मि मी,     कृष्णानगर 38.8/ 27.8 /1.60 मि मी,     मालदा 37.7/ 28.5 /शून्य,    मिदनापुर 40.3/ 29.6 /शून्य,    सिलीगुड़ी 35.8/ 25.3 /0.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 19-06-2019     श्रीनिकेतन 39.7/ 27.4 /शून्य,