अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     पोर्ट ब्लेयर 31.2/ 25.7 /4.90 मि मी,     अनंतपुर 31.9/ 23.5 /शून्य,    कडप्पा उoनoहै/ 24.0 /शून्य,    काकीनाडा 30.6/ 24.6 /71.60 मि मी,     कलिंगपट्टनम 31.4/ 25.7 /शून्य,    कुरनूल 33.1/ 23.4 /0.01 मि मी,     मछलीपट्टनम 32.4/ 24.1 /22.40 मि मी,     नेल्लोर 30.6/ 24.8 /11.40 मि मी,     ओंगोले 31.4/ 23.9 /20.50 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     तिरूपति 31.7/ 23.6 /1.50 मि मी,     विजयवाड़ा 33.2/ 24.6 /शून्य,    विशाखापट्नम 31.5/ 26.2 /शून्य,    अनिनी उoनoहै/ -- /उoनoहै,     ईटानगर 34.3/ 23.3 /शून्य,    पासी घाट 31.4/ 21.9 /शून्य,    तवांग उoनoहै/ -- /उoनoहै,     बारपेटा उoनoहै/ -- /उoनoहै,     धुबरी 30.2/ 25.0 /शून्य,    डिब्रूगढ़ 32.6/ 18.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     गोलपाड़ा उoनoहै/ -- /99.00 मि मी,     गोलाघाट उoनoहै/ 26.0 /शून्य,    गुवाहाटी 34.2/ 23.6 /शून्य,    जोरहट 32.4/ 21.6 /शून्य,    लुमडिंग 32.8/ 20.4 /शून्य,    मजबत  31.0/ 22.1 /शून्य,    उत्तरी लखीमपुर 33.6/ 17.8 /शून्य,    सिलचर 33.6/ 25.0 /शून्य,    तेजपुर 33.9/ 23.0 /शून्य,    तिनसुकिया 32.5/ 20.5 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     औरंगाबाद --/ -- /उoनoहै,     भागलपुर 34.3/ 23.0 /शून्य,    छपरा 30.0/ 24.2 /शून्य,    फोर्ब्सगंज 34.2/ 23.4 /शून्य,    गया  32.6/ 21.6 /शून्य,    मधुबनी --/ -- /उoनoहै,      मोतिहारी --/ -- /उoनoहै,     मुजफ्फरपुर 31.4/ 23.7 /शून्य,    नालंदा --/ -- /उoनoहै,     पटना 33.0/ 22.4 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     पूर्णिया 33.3/ 22.8 /शून्य,    राजगीर --/ -- /उoनoहै,     सुपौल उoनoहै/ 24.4 /शून्य,    अंबिकापुर 28.8/ 20.1 /0.20 मि मी,      बिलासपुर 30.0/ 23.4 /18.00 मि मी,     दुर्ग 29.2/ 23.4 /0.01 मि मी,     जगदलपुर 31.1/ 21.1 /शून्य,    पेनद्र 28.7/ 20.1 /2.40 मि मी,     रायपुर 29.0/ 25.1 /0.01 मि मी,     राजनांदगांव 33.0/ 20.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     आयानगर 34.2/ 22.8 /शून्य,    पालम 33.6/ 21.2 /शून्य,    सफदरजंग 34.7/ 21.2 /शून्य,    दिल्ली विश्वविद्यालय 32.7/ 21.5 /शून्य,    नरेला --/ -- /उoनoहै,     रिज 32.6/ -- /शून्य,    दीव 34.8/ 22.5 /शून्य,    पंजिम 29.6/ 25.2 /11.80 मि मी,     अहमदाबाद 34.8/ 22.9 /शून्य,    अमरेली 34.8/ 23.3 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     बरोदा 35.0/ 22.8 /शून्य,    भावनगर 34.4/ 24.0 /शून्य,    भुज 37.0/ 24.4 /शून्य,    डीसा 36.8/ 23.2 /शून्य,    द्वारका 35.3/ 26.9 /शून्य,    इडर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     कांडला 36.1/ 24.6 /शून्य,    नालिया 35.6/ 22.6 /शून्य,    ओखा 32.6/ 27.2 /शून्य,     पोरबंदर 35.5/ 22.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     राजकोट 36.3/ 22.2 /शून्य,    सूरत 35.0/ 25.0 /शून्य,    वेरावल 36.0/ 25.0 /शून्य,    अंबाला 31.3/ 18.7 /शून्य,     भिवानी 32.5/ 20.6 /शून्य,    चंडीगढ 31.4/ 19.3 /शून्य,    फरीदाबाद 33.6/ 21.5 /शून्य,    गुडगाँव 33.6/ 19.7 /शून्य,    हिसार 35.0/ 19.8 /शून्य,    करनाल 31.8/ 20.5 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     कुरुक्षेत्र 31.5/ 19.2 /शून्य,    नारनौल 35.1/ 19.0 /शून्य,    रोहतक 30.0/ 21.8 /शून्य,    सिरसा 28.0/ 20.7 /शून्य,    बिलासपुर 29.0/ 18.5 /शून्य,    चंबा 25.1/ 13.6 /शून्य,    धर्मशाला 23.4/ 14.6 /4.20 मि मी,     हमीरपुर 28.8/ 18.6 /शून्य,    कल्पा 17.1/ 3.5 /शून्य,    केलांग 12.6/ 1.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     कुल्लू 27.0/ 9.6 /2.00 मि मी,     मनाली 19.0/ 5.0 /11.00 मि मी,     नाहन 29.1/ 18.5 /शून्य,    शिमला 21.2/ 10.9 /शून्य,    सोलन 25.0/ 10.4 /शून्य,    सुंदरनगर 28.1/ 12.0 /शून्य,    उना 29.2/ 18.0 /शून्य,    जम्मू उoनoहै/ 16.5 /18.80 मि मी,     श्रीनगर उoनoहै/ 8.2 /13.20 मि मी,     बोकारो 31.5/ 21.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     चाईबासा 32.4/ 21.8 /शून्य,    डाल्टनगंज 32.7/ 21.0 /शून्य,    देवघर --/ -- /उoनoहै,     दुमका 33.3/ 22.2 /शून्य,    गिरिडीह --/ -- /उoनoहै,     जमशेदपुर 32.5/ 23.0 /0.90 मि मी,     रांची 30.4/ 19.6 /शून्य,    अगुम्बे उoनoहै/ 16.9 /22.80 मि मी,     बेलगावी 27.8/ 21.2 /0.40 मि मी,     बेंगलुरु 27.6/ 20.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     चित्रदुर्ग 28.9/ 20.1 /शून्य,    गडग 29.7/ 20.9 /शून्य,    होनावर 30.8/ 23.9 /41.60 मि मी,     कलाबुर्गी 31.0/ 23.1 /शून्य,    कारवार 31.0/ 25.1 /19.60 मि मी,     मंड्या 32.0/ 22.0 /शून्य,    मंगलुरु 29.3/ 23.4 /24.30 मि मी,     मैसूर उoनoहै/ 19.8 /3.00 मि मी,     रायचूर 31.0/ 23.0 /शून्य,    विजयपुरा 29.0/ 21.2 /1.40 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     आलप्पुषा़ 32.0/ 24.4 /शून्य,    कण्णूर 32.9/ 24.5 /39.50 मि मी,     कोच्चि 31.2/ 24.4 /1.60 मि मी,     कोट्टायम 32.2/ 22.0 /53.40 मि मी,     कोष़िक्कोड 32.2/ 23.8 /74.00 मि मी,     पुनालुर 31.5/ 21.5 /8.00 मि मी,     तिरुवनन्तपुरम 32.6/ 24.0 /1.60 मि मी,     अगाती 27.9/ 24.2 /11.60 मि मी,     अमिनी 27.0/ 23.7 /28.00 मि मी,     कवरत्ती उoनoहै/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     मिनिकॉय 28.2/ 25.2 /1.80 मि मी,     बैतूल 30.0/ 14.0 /शून्य,    भोपाल 31.1/ 19.4 /शून्य,    धार उoनoहै/ 18.3 /शून्य,    गुना 31.8/ 20.6 /शून्य,    ग्वालियर 33.3/ 18.2 /शून्य,    इन्दौर 31.0/ 19.4 /शून्य,    जबलपुर 30.7/ 20.5 /शून्य,    खजुराहो 33.0/ 19.8 /शून्य,    खण्डवा 32.1/ 20.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     मंडला 30.6/ 15.6 /शून्य,    पचमढ़ी 26.4/ 14.8 /शून्य,    रीवा 33.6/ 20.0 /शून्य,    सागर 31.0/ 18.4 /शून्य,    सतना 33.3/ 22.1 /शून्य,    सिवनी उoनoहै/ 19.4 /शून्य,    शिवपुरी 30.0/ 17.0 /शून्य,    उज्जैन 32.6/ 19.0 /शून्य,    उमरिया 32.4/ 19.4 /शून्य,    अहमदनगर उoनoहै/ 18.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     अकोला 31.0/ 20.6 /शून्य,    अलीबाग 29.5/ 25.0 /शून्य,    अमरावती 27.0/ 21.2 /शून्य,    औरंगाबाद 28.5/ 17.8 /शून्य,    बीड 27.7/ -- /उoनoहै,     बुलढाणा 27.6/ 19.6 /शून्य,    चन्द्रपुर 31.4/ 23.6 /शून्य,    दहानु 35.1/ 24.7 /शून्य,    गोंदिया 26.2/ 20.5 /शून्य,    हारने 31.9/ 26.5 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     जलगाँव 32.9/ 21.0 /शून्य,    जयूर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     कोल्हापुर 29.6/ 22.6 /शून्य,    महाबलेश्वर 21.7/ 17.5 /शून्य,    मालेगांव 32.8/ 19.5 /शून्य,    मुम्बई (सांताक्रूज) 31.1/ 24.6 /शून्य,    नागपुर 32.0/ 20.7 /शून्य,    नांदेड़ 31.0/ 19.0 /शून्य,    नासिक 28.7/ 18.5 /शून्य,    ओस्मनाबाद 27.7/ 17.5 /1.20 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     परभणी 29.5/ 23.4 /शून्य,    पुणे 27.2/ 21.2 /शून्य,    रत्नागिरि 30.5/ 24.4 /2.80 मि मी,     सांगली 29.5/ 22.6 /0.20 मि मी,     सतारा 26.3/ 22.0 /0.01 मि मी,     सोलापुर 30.8/ 21.3 /10.40 मि मी,     ठाणे उoनoहै/ -- /उoनoहै,     उदगीर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     वेंगुर्ला 28.9/ 23.9 /7.00 मि मी,     वर्धा 28.8/ 22.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     यवतमाल 29.0/ 21.4 /शून्य,    इम्फाल 30.5/ 17.6 /शून्य,    चेरापूंजी 26.5/ 15.8 /शून्य,    शिलांग 22.9/ 14.4 /7.60 मि मी,     आइजोल उoनoहै/ -- /उoनoहै,     चम्फाई उoनoहै/ -- /उoनoहै,     लेंगपुई उoनoहै/ 21.1 /शून्य,    दीमापुर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     कोहिमा 23.6/ 14.7 /शून्य,    मोकोकचुआंग उoनoहै/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     अनुगुल 33.1/ 20.6 /शून्य,    बालेश्वर 34.0/ 23.0 /शून्य,    भवानीपटना 31.2/ 22.8 /शून्य,    भुबनेश्वर 33.6/ 23.1 /शून्य,    चांदबली 34.0/ 23.9 /शून्य,    कटक 33.4/ 21.4 /शून्य,    ढेंकनाल --/ -- /उoनoहै,     गोपालपुर 34.0/ 24.0 /शून्य,    झारसुगुडा 31.6/ 23.9 /0.30 मि मी,     केन्दुझर 31.6/ 22.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     कोरापुट 30.0/ 17.4 /3.00 मि मी,     पारादीप 32.1/ 25.0 /शून्य,    फूलबाणी 33.0/ 21.0 /शून्य,    पुरी 33.4/ 24.4 /शून्य,    संबलपुर 32.7/ 23.0 /0.80 मि मी,     टिटलागढ़ 33.0/ 20.6 /शून्य,    पांडिचेरी 31.8/ 23.2 /8.80 मि मी,     अमृतसर 26.6/ 17.4 /शून्य,    आनन्दपुर साहिब 31.0/ 18.5 /शून्य,    बठिंडा 27.0/ 21.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     चण्डीगढ़ 31.4/ 19.3 /शून्य,    फिरोजपुर 26.0/ 21.3 /शून्य,    जलंधर 27.7/ 18.4 /शून्य,    कपूरथला 27.5/ 18.4 /शून्य,    लुधियाना 27.2/ 18.5 /शून्य,    पठानकोट 28.9/ 19.1 /शून्य,    पटियाला 31.6/ 19.4 /शून्य,    अजमेर 35.5/ 21.5 /शून्य,    बाड़मेर 38.3/ 24.1 /शून्य,    भीलवाड़ा 33.6/ 18.5 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     बीकानेर 33.3/ 23.6 /3.10 मि मी,     बूँदी उoनoहै/ 21.0 /शून्य,    चित्तौड़गढ़ 33.9/ 19.0 /शून्य,    चूरू 37.0/ 20.9 /शून्य,    जयपुर 34.0/ 21.2 /शून्य,    जैसलमेर 37.2/ 22.0 /शून्य,    जोधपुर 36.8/ 21.6 /शून्य,    कोटा 33.5/ 21.6 /शून्य,    माउंट आबू उoनoहै/ 13.4 /शून्य,    पाली उoनoहै/ 23.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     पिलानी 36.5/ 19.8 /शून्य,    सवाई माधोपुर उoनoहै/ 23.0 /शून्य,    सीकर 35.0/ 19.0 /शून्य,    श्रीगंगानगर 28.3/ 20.9 /शून्य,    टोंक उoनoहै/ 20.2 /शून्य,    उदयपुर 32.4/ 18.6 /शून्य,    गैंगटॉक 21.2/ 14.0 /शून्य,    गेयजिंग उoनoहै/ 13.1 /शून्य,    मंगन उoनoहै/ 15.7 /शून्य,    नामची उoनoहै/ 14.8 /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     तादोंग 27.6/ 15.6 /शून्य,    chennai 31.7/ 24.1 /101.60 मि मी,     कोयंबतूर 31.3/ 23.2 /6.20 मि मी,     कुन्नूर 19.8/ 15.6 /76.60 मि मी,     धर्मपुरी 29.0/ 21.5 /1.00 मि मी,     कन्याकुमारी 30.5/ 23.8 /17.40 मि मी,     कराईकल 31.6/ 25.3 /0.40 मि मी,     कोडैकानल 15.4/ 11.6 /4.20 मि मी,     मदुरई 33.2/ 24.8 /0.10 मि मी,     नागपट्टनम 31.2/ 25.0 /20.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     पलायाम्कोत्तई 30.4/ 24.4 /0.01 मि मी,     पंबन 32.2/ 25.8 /0.70 मि मी,     सेलम 32.0/ 23.6 /2.20 मि मी,     तिरुचिरापल्ली 32.7/ 24.6 /0.01 मि मी,     थोंदी 32.8/ 23.9 /17.00 मि मी,     वेल्लोर 30.3/ 23.5 /0.01 मि मी,     हनमकोंडा 31.0/ 22.5 /2.00 मि मी,     हैदराबाद 29.3/ 22.6 /3.30 मि मी,     निजामाबाद 30.5/ 22.8 /13.30 मि मी,     रामागुंडम 31.2/ 24.0 /1.20 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     अगरतला 34.0/ 24.2 /शून्य,    कैलाशाहर 34.3/ 24.2 /शून्य,    आगरा 33.1/ 21.6 /शून्य,    अलीगढ़ 33.4/ 20.4 /शून्य,    इलाहाबाद 33.7/ 22.5 /शून्य,    बहराइच 31.0/ 20.2 /शून्य,    बांदा 33.4/ 20.6 /शून्य,    बरेली 31.8/ 19.5 /शून्य,    फ़ैज़ाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     फुर्सतगंज 31.6/ 20.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     गोरखपुर 33.0/ 22.3 /शून्य,    हरदोई 32.5/ -- /शून्य,    झाँसी 32.5/ 21.2 /शून्य,    कानपुर 31.8/ 20.4 /शून्य,    लखनऊ 32.5/ 21.6 /शून्य,    मेरठ 32.0/ 18.8 /शून्य,    मुरादाबाद 33.0/ 19.2 /शून्य,    मुज़फ़्फ़रनगर 31.2/ 18.8 /शून्य,    शाहजहाँपुर 31.8/ 22.6 /शून्य,    सुल्तानपुर 31.0/ 23.1 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     वाराणसी 33.0/ 21.1 /शून्य,    अल्मोड़ा --/ -- /उoनoहै,     चम्पावत  --/ -- /उoनoहै,     देहरादून 31.7/ 15.5 /शून्य,    हरिद्वार उoनoहै/ 15.0 /शून्य,    जोशीमठ --/ -- /उoनoहै,     मुक्तेश्वर 20.0/ -- /शून्य,    मसूरी उoनoहै/ 11.7 /शून्य,    नैनीताल 27.8/ 13.0 /शून्य,    पंतनगर 30.7/ 18.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     पिथौरागढ़ उoनoहै/ 12.1 /शून्य,    टिहरी 22.4/ 11.8 /शून्य,    उत्तरकाशी --/ -- /उoनoहै,     आसनसोल 32.2/ 22.7 /79.00 मि मी,     बहरामपुर 34.2/ 25.2 /शून्य,    बांकुड़ा 32.9/ 24.6 /शून्य,    बर्धमान 32.0/ 24.0 /शून्य,    कूच बिहार 33.7/ 20.6 /शून्य,    दार्जिलिंग 21.5/ 12.5 /शून्य,    डायमंड हार्बर 34.6/ 26.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 18-10-2019     दीघा 35.0/ 24.8 /शून्य,    जलपाईगुड़ी 34.2/ 21.2 /शून्य,    कोलकाता 33.9/ 24.5 /5.00 मि मी,     कृष्णानगर 33.2/ 24.6 /शून्य,    मालदा 33.2/ 26.7 /शून्य,    मिदनापुर 33.4/ 24.6 /4.20 मि मी,     श्रीनिकेतन 33.0/ -- /0.01 मि मी,