अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     पोर्ट ब्लेयर 30.4/ 25.9 /0.60 मि मी,     अनंतपुर 33.3/ 24.8 /शून्य,    कडप्पा उoनoहै/ 26.5 /शून्य,    काकीनाडा 32.8/ 25.5 /6.50 मि मी,     कलिंगपट्टनम 31.6/ 24.4 /1.80 मि मी,     कुरनूल 33.1/ 25.1 /शून्य,    मछलीपट्टनम 34.2/ 27.8 /शून्य,    नेल्लोर 37.0/ 29.7 /शून्य,    ओंगोले 35.3/ 29.3 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     तिरूपति 38.0/ 28.6 /शून्य,    विजयवाड़ा 32.9/ 27.0 /शून्य,    विशाखापट्नम 31.6/ 25.8 /0.40 मि मी,     अनिनी उoनoहै/ -- /उoनoहै,     ईटानगर 31.5/ 24.4 /4.40 मि मी,     पासी घाट 34.9/ 26.6 /शून्य,    तवांग उoनoहै/ -- /उoनoहै,     बारपेटा उoनoहै/ -- /उoनoहै,     धुबरी 30.5/ 27.0 /2.80 मि मी,     डिब्रूगढ़ 34.1/ 27.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     गोलपाड़ा उoनoहै/ 24.0 /0.60 मि मी,     गोलाघाट 35.0/ -- /उoनoहै,     गुवाहाटी 31.2/ 27.0 /17.80 मि मी,     जोरहट 29.9/ 26.4 /1.50 मि मी,     लुमडिंग 32.0/ 25.9 /5.60 मि मी,     मजबत  29.8/ 27.0 /20.60 मि मी,     उत्तरी लखीमपुर 30.4/ 23.1 /45.60 मि मी,     सिलचर 34.4/ 23.9 /6.20 मि मी,     तेजपुर 30.3/ 27.6 /शून्य,    तिनसुकिया 30.0/ 25.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     औरंगाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     भागलपुर 34.6/ 26.5 /0.40 मि मी,     छपरा 35.4/ 26.2 /शून्य,    फोर्ब्सगंज 34.2/ 27.0 /3.20 मि मी,     गया  30.7/ 26.5 /8.80 मि मी,     मधुबनी उoनoहै/ -- /उoनoहै,      मोतिहारी उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मुजफ्फरपुर 33.8/ 28.3 /शून्य,    नालंदा उoनoहै/ -- /उoनoहै,     पटना 35.2/ 27.4 /0.20 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     पूर्णिया 33.6/ 26.9 /3.20 मि मी,     राजगीर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     सुपौल 33.7/ 26.6 /3.40 मि मी,     अंबिकापुर 26.4/ 22.8 /32.40 मि मी,      बिलासपुर 29.1/ 25.6 /27.20 मि मी,     दुर्ग 25.6/ 22.2 /10.60 मि मी,     जगदलपुर 24.6/ 21.9 /1.30 मि मी,     पेनद्र 28.5/ 22.8 /2.00 मि मी,     रायपुर 25.6/ 25.0 /23.60 मि मी,     राजनांदगांव 25.2/ 23.2 /13.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     आयानगर 33.5/ 25.0 /9.40 मि मी,     पालम 34.2/ 25.9 /6.20 मि मी,     सफदरजंग 34.4/ 26.0 /7.90 मि मी,     दिल्ली विश्वविद्यालय 32.9/ 25.9 /उoनoहै,     नरेला 31.8/ 27.2 /2.00 मि मी,     रिज 32.4/ 20.5 /23.80 मि मी,     दीव 30.2/ 28.0 /0.80 मि मी,     पंजिम 29.3/ 26.1 /8.20 मि मी,     अहमदाबाद 31.5/ 24.9 /4.20 मि मी,     अमरेली 31.2/ 25.6 /33.10 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     बरोदा 31.4/ 25.0 /2.80 मि मी,     भावनगर 33.2/ 25.5 /3.20 मि मी,     भुज 32.6/ 26.7 /शून्य,    डीसा 32.1/ 25.6 /शून्य,    द्वारका 29.5/ 27.1 /शून्य,    इडर उoनoहै/ 24.3 /18.20 मि मी,     कांडला 32.9/ 27.5 /शून्य,    नालिया 31.6/ 27.6 /शून्य,    ओखा 30.8/ 27.4 /शून्य,     पोरबंदर 30.3/ 27.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     राजकोट 31.3/ 25.3 /5.40 मि मी,     सूरत 29.0/ 25.2 /63.80 मि मी,     वेरावल 28.2/ 26.4 /1.80 मि मी,     अंबाला 32.9/ 26.3 /0.70 मि मी,      भिवानी 31.6/ 27.2 /शून्य,    चंडीगढ 31.1/ 26.1 /17.60 मि मी,     फरीदाबाद 29.8/ 26.0 /7.00 मि मी,     गुडगाँव 32.2/ 25.6 /37.00 मि मी,     हिसार 31.1/ 26.6 /16.10 मि मी,     करनाल 28.0/ 25.2 /14.60 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     कुरुक्षेत्र 28.0/ 26.3 /13.00 मि मी,     नारनौल 28.8/ 25.0 /19.00 मि मी,     रोहतक 28.0/ -- /5.00 मि मी,     सिरसा 33.8/ 27.2 /0.01 मि मी,     बिलासपुर 29.7/ 24.2 /शून्य,    चंबा 29.8/ 22.0 /शून्य,    धर्मशाला 28.2/ 18.8 /63.40 मि मी,     हमीरपुर 30.0/ 23.9 /20.00 मि मी,     कल्पा 22.2/ 15.2 /1.00 मि मी,     केलांग 25.0/ 13.7 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     कुल्लू 31.2/ 22.0 /0.40 मि मी,     मनाली उoनoहै/ 13.4 /37.40 मि मी,     नाहन 27.2/ 18.1 /47.10 मि मी,     शिमला 20.8/ 16.9 /15.30 मि मी,     सोलन 23.5/ 20.6 /12.40 मि मी,     सुंदरनगर 30.4/ 22.1 /6.90 मि मी,     उना 32.0/ 26.5 /शून्य,    बनिहाल 29.4/ 20.6 /शून्य,    बाटते 25.7/ 19.2 /0.30 मि मी,     भदेरवाह 28.7/ 20.2 /2.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     गुलमर्ग 21.0/ 13.4 /शून्य,    जम्मू 31.4/ 26.2 /64.80 मि मी,     कटरा 28.7/ 24.4 /6.20 मि मी,     कोकेरनाग 29.5/ 17.4 /शून्य,    कुपवाड़ा 30.8/ 16.3 /शून्य,    लेह 29.0/ 17.2 /शून्य,     पहलगाम 26.1/ 16.1 /शून्य,    काजीगुंड 30.0/ 18.4 /शून्य,    श्रीनगर 31.7/ 19.8 /शून्य,    बोकारो 32.5/ 25.1 /21.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     चाईबासा 32.4/ 22.8 /74.20 मि मी,     डाल्टनगंज 28.0/ 24.7 /8.70 मि मी,     देवघर --/ -- /उoनoहै,     दुमका --/ -- /उoनoहै,     गिरिडीह 33.5/ 25.2 /उoनoहै,     जमशेदपुर 28.8/ 26.0 /27.20 मि मी,     रांची 26.4/ 22.9 /8.20 मि मी,     अगुम्बे 23.0/ 15.4 /110.20 मि मी,     बल्लारी 32.0/ 23.0 /शून्य,    बेलगावी 24.8/ 20.2 /2.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     बेंगलुरु 28.3/ 20.3 /शून्य,    चित्रदुर्ग 27.0/ -- /शून्य,    गडग 27.6/ 21.5 /0.60 मि मी,     होनावर 28.4/ 25.1 /0.30 मि मी,     कलाबुर्गी 31.2/ 21.4 /शून्य,    कारवार 31.6/ 25.5 /3.00 मि मी,     मदिकेरी 19.5/ 17.4 /16.20 मि मी,     मंड्या 29.6/ 21.4 /0.01 मि मी,     मंगलुरु 30.0/ 23.2 /शून्य,    मैसूर 26.8/ 19.1 /0.10 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     रायचूर उoनoहै/ 24.5 /शून्य,    विजयपुरा 29.5/ 21.7 /0.40 मि मी,     आलप्पुषा़ 31.3/ 24.4 /4.40 मि मी,     कण्णूर 30.7/ 23.8 /25.10 मि मी,     कोच्चि 30.6/ 24.4 /9.70 मि मी,     कोट्टायम 31.0/ 22.8 /6.00 मि मी,     कोष़िक्कोड 30.2/ 23.4 /12.30 मि मी,     पुनालुर 32.0/ 23.0 /1.20 मि मी,     तिरुवनन्तपुरम 31.3/ 24.7 /शून्य,    अगाती 31.0/ 27.6 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     अमिनी 29.8/ 26.0 /शून्य,    कवरत्ती उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मिनिकॉय 31.6/ 25.9 /0.01 मि मी,     बैतूल 24.7/ 19.0 /5.00 मि मी,     भोपाल 26.6/ 24.2 /1.50 मि मी,     धार उoनoहै/ 20.8 /0.70 मि मी,     गुना 26.4/ 23.7 /11.10 मि मी,     ग्वालियर 32.4/ 24.0 /62.10 मि मी,     इन्दौर 27.0/ 22.6 /0.50 मि मी,     जबलपुर 28.2/ 24.3 /56.50 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     खजुराहो 34.6/ 26.0 /शून्य,    खण्डवा 30.1/ 23.4 /4.00 मि मी,     मंडला उoनoहै/ 20.0 /11.20 मि मी,     पचमढ़ी 22.0/ 18.0 /5.00 मि मी,     रीवा 32.6/ 30.0 /34.20 मि मी,     सागर 27.5/ 23.6 /21.00 मि मी,     सतना 32.1/ 25.8 /2.40 मि मी,     सिवनी 25.4/ 24.0 /शून्य,    शिवपुरी 31.0/ 22.0 /शून्य,    उज्जैन 27.5/ 23.0 /2.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     उमरिया 30.2/ 24.9 /0.50 मि मी,     अहमदनगर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     अकोला 28.2/ 23.3 /38.40 मि मी,     अलीबाग 28.6/ 25.1 /1.80 मि मी,     अमरावती 27.0/ 23.2 /शून्य,    औरंगाबाद 26.4/ 20.8 /2.60 मि मी,     बीड उoनoहै/ -- /उoनoहै,     बुलढाणा 23.3/ 22.8 /शून्य,    चन्द्रपुर 29.0/ 23.8 /14.20 मि मी,     दहानु 28.7/ 25.9 /13.10 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     गोंदिया 28.8/ 24.2 /0.20 मि मी,     हारने 29.4/ 26.1 /3.60 मि मी,     जलगाँव 27.0/ 24.0 /16.00 मि मी,     जयूर उoनoहै/ -- /उoनoहै,     कोल्हापुर 25.3/ 21.9 /9.00 मि मी,     महाबलेश्वर 19.2/ 17.4 /70.60 मि मी,     मालेगांव 29.2/ 24.0 /शून्य,    मुम्बई (सांताक्रूज) 29.5/ 25.8 /19.30 मि मी,     नागपुर 28.3/ 24.2 /14.60 मि मी,     नांदेड़ 30.0/ 22.0 /3.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     नासिक 25.3/ 22.0 /21.00 मि मी,     ओस्मनाबाद 27.1/ 15.7 /92.00 मि मी,     परभणी 30.4/ 21.4 /1.00 मि मी,     पुणे 24.2/ 22.2 /1.20 मि मी,     रत्नागिरि 29.0/ 24.3 /7.60 मि मी,     सांगली 26.7/ 20.2 /7.50 मि मी,     सतारा 26.1/ 21.5 /6.50 मि मी,     सोलापुर 30.3/ 22.7 /शून्य,    ठाणे 30.4/ 25.4 /25.40 मि मी,     उदगीर 28.2/ 20.2 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     वेंगुर्ला 32.5/ -- /उoनoहै,     वर्धा 28.2/ 24.0 /1.40 मि मी,     यवतमाल 27.0/ 22.4 /0.20 मि मी,     इम्फाल 29.2/ -- /11.50 मि मी,     चेरापूंजी 23.2/ 17.8 /25.20 मि मी,     शिलांग 22.4/ 18.5 /12.70 मि मी,     आइजोल 30.3/ 13.3 /2.00 मि मी,     चम्फाई उoनoहै/ -- /उoनoहै,     लेंगपुई 32.3/ 24.1 /2.20 मि मी,     दीमापुर उoनoहै/ -- /उoनoहै,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     कोहिमा 28.0/ 19.5 /5.40 मि मी,     मोकोकचुआंग उoनoहै/ -- /उoनoहै,     अनुगुल 26.1/ 21.6 /50.00 मि मी,     बालेश्वर 27.8/ 23.7 /35.70 मि मी,     भवानीपटना 26.8/ 24.2 /56.00 मि मी,     भुबनेश्वर 27.4/ 24.5 /24.40 मि मी,     चांदबली 27.4/ 24.0 /94.10 मि मी,     कटक 27.6/ 22.0 /17.20 मि मी,     ढेंकनाल 27.1/ 24.4 /68.00 मि मी,     गोपालपुर 30.9/ 24.7 /16.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     झारसुगुडा 27.5/ 23.7 /87.40 मि मी,     केन्दुझर 24.8/ 23.3 /94.70 मि मी,     कोरापुट 21.6/ 19.8 /22.00 मि मी,     पारादीप 30.5/ 27.5 /1.00 मि मी,     फूलबाणी 24.8/ 21.6 /75.00 मि मी,     पुरी 30.0/ 24.0 /124.00 मि मी,     संबलपुर 26.2/ 21.3 /567.00 मि मी,     टिटलागढ़ 27.5/ 21.5 /32.00 मि मी,     पांडिचेरी 36.9/ 26.0 /शून्य,    अमृतसर 33.4/ 27.8 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     आनन्दपुर साहिब 31.6/ 26.0 /उoनoहै,     बठिंडा 34.5/ 21.2 /57.00 मि मी,     चण्डीगढ़ 31.1/ 26.1 /17.60 मि मी,     फिरोजपुर 34.5/ 25.8 /शून्य,    जलंधर 32.0/ 26.4 /शून्य,    कपूरथला 31.0/ 26.9 /शून्य,    लुधियाना 32.2/ 26.6 /16.70 मि मी,     पठानकोट 32.8/ 27.0 /11.00 मि मी,     पटियाला 31.6/ 26.8 /1.50 मि मी,     अजमेर 28.5/ 24.8 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     अलवर 31.4/ 25.0 /शून्य,    बांसवाड़ा उoनoहै/ -- /शून्य,    बाड़मेर 37.5/ 25.7 /शून्य,    भरतपुर उoनoहै/ 25.0 /69.90 मि मी,     भीलवाड़ा 29.0/ 24.4 /0.80 मि मी,     बीकानेर 27.1/ 25.1 /57.80 मि मी,     बूँदी उoनoहै/ 25.0 /2.00 मि मी,     चित्तौड़गढ़ 30.7/ 25.1 /82.00 मि मी,     चूरू 31.5/ 24.4 /0.01 मि मी,     धौलपुर उoनoहै/ -- /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     जयपुर 29.2/ 25.4 /0.70 मि मी,     जैसलमेर 37.3/ 26.5 /शून्य,    जालौर उoनoहै/ -- /शून्य,    झालावाड़ उoनoहै/ -- /शून्य,    जोधपुर 29.0/ 24.7 /0.30 मि मी,     कोटा 30.0/ 24.6 /5.40 मि मी,     माउंट आबू उoनoहै/ 18.4 /8.00 मि मी,     नागौर उoनoहै/ -- /शून्य,    पाली उoनoहै/ 24.0 /शून्य,    पिलानी 31.4/ 26.5 /132.20 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     सवाई माधोपुर उoनoहै/ 24.8 /172.00 मि मी,     सीकर 27.0/ 24.0 /22.00 मि मी,     श्रीगंगानगर 32.8/ 27.2 /शून्य,    टोंक उoनoहै/ 26.2 /9.50 मि मी,     उदयपुर 30.4/ 25.0 /शून्य,    गैंगटॉक 20.8/ 18.1 /14.80 मि मी,     गेयजिंग उoनoहै/ -- /50.20 मि मी,     मंगन उoनoहै/ 7.1 /36.20 मि मी,     नामची उoनoहै/ -- /उoनoहै,     तादोंग 27.3/ 20.5 /10.50 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     chennai 36.8/ 28.4 /शून्य,    कोयंबतूर 32.2/ 22.7 /शून्य,    कुन्नूर 23.0/ 15.4 /1.80 मि मी,     धर्मपुरी 33.5/ 24.5 /शून्य,    कन्याकुमारी 33.0/ 22.8 /शून्य,    कराईकल 37.0/ 27.3 /शून्य,    कोडैकानल 16.6/ 11.3 /शून्य,    मदुरई 38.3/ 25.5 /शून्य,    नागपट्टनम 38.3/ 27.6 /शून्य,    पलायाम्कोत्तई 36.1/ 27.0 /शून्य,        अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     पंबन 34.2/ 27.4 /शून्य,    सेलम 34.6/ 24.3 /शून्य,    तिरुचिरापल्ली 36.7/ 27.2 /शून्य,    थोंदी 35.0/ 27.6 /शून्य,    वेल्लोर 36.0/ 26.1 /शून्य,    हनमकोंडा उoनoहै/ 24.0 /शून्य,    हैदराबाद 30.7/ 23.3 /0.01 मि मी,     निजामाबाद 28.9/ 23.5 /शून्य,    रामागुंडम 29.4/ 24.5 /7.70 मि मी,     अगरतला 31.6/ 25.4 /32.10 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     कैलाशाहर 31.0/ 26.4 /36.40 मि मी,     आगरा 30.4/ 27.2 /4.20 मि मी,     अलीगढ़ 32.2/ 24.6 /72.20 मि मी,     इलाहाबाद 34.8/ 26.6 /0.90 मि मी,     बहराइच 34.8/ 24.0 /0.60 मि मी,     बांदा 35.2/ -- /6.00 मि मी,     बरेली 35.0/ 25.3 /7.30 मि मी,     फ़ैज़ाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     फुर्सतगंज 34.2/ 24.8 /3.80 मि मी,     गोरखपुर 35.4/ 27.0 /12.00 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     हरदोई 35.8/ 27.5 /शून्य,    झाँसी 31.7/ 24.2 /94.80 मि मी,     कानपुर उoनoहै/ 25.2 /5.00 मि मी,     लखनऊ 34.5/ 26.5 /0.40 मि मी,     मेरठ 33.0/ 24.8 /20.40 मि मी,     मुरादाबाद उoनoहै/ -- /उoनoहै,     मुज़फ़्फ़रनगर 32.0/ 23.5 /15.00 मि मी,     शाहजहाँपुर 34.8/ 26.8 /शून्य,    सुल्तानपुर 33.4/ 26.6 /0.90 मि मी,     वाराणसी 35.8/ 25.8 /12.60 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     अल्मोड़ा 27.5/ 21.4 /1.00 मि मी,     चम्पावत  23.7/ 18.4 /शून्य,    देहरादून 31.6/ 25.4 /24.80 मि मी,     हरिद्वार 32.7/ 27.0 /23.00 मि मी,     जोशीमठ 27.0/ 18.4 /22.20 मि मी,     मुक्तेश्वर 18.7/ 15.3 /0.01 मि मी,     मसूरी 21.1/ 15.9 /112.40 मि मी,     नैनीताल 20.8/ 17.5 /42.50 मि मी,     पंतनगर 34.6/ 26.3 /34.30 मि मी,     पिथौरागढ़ उoनoहै/ 18.7 /30.30 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     टिहरी 23.0/ 18.6 /1.40 मि मी,     उत्तरकाशी 28.7/ 22.2 /46.00 मि मी,     आसनसोल 29.1/ 25.6 /8.80 मि मी,     बहरामपुर उoनoहै/ 26.4 /16.00 मि मी,     बांकुड़ा 28.7/ 25.5 /42.70 मि मी,     बर्धमान 30.0/ 26.8 /7.20 मि मी,     कूच बिहार 32.4/ 26.2 /शून्य,    दार्जिलिंग --/ -- /उoनoहै,     डायमंड हार्बर 28.5/ 26.8 /14.10 मि मी,     दीघा उoनoहै/ 25.9 /27.20 मि मी,         अधिकतम / न्यूनतम तापमान (oसे) /  24 घंटे की वर्षा (मि मी)    दिनांक : 22-07-2018     जलपाईगुड़ी 32.9/ 26.8 /शून्य,    कोलकाता 29.1/ 26.6 /19.10 मि मी,     कृष्णानगर 30.0/ 25.0 /6.00 मि मी,     मालदा 32.6/ 27.2 /3.70 मि मी,     मिदनापुर 27.2/ 26.6 /38.00 मि मी,     श्रीनिकेतन 30.2/ 26.1 /2.60 मि मी,