MinTemp (oC) /24 hrs RF(mm)Date:19-10-2019 Bhiwani 20.6/NIL, Faridabad 21.5/NIL, Gurgaon 19.7/NIL, Hissar 19.8/NIL, Narnaul 19.0/NIL, Rohtak 21.8/NIL, Amritsar 17.4/NIL, Jalandhar 18.4/NIL, Kapurthala 18.4/NIL,        Min Temp (oC) /24 hr RF(mm)   Date:19-10-2019 Pathankot 19.1/NIL, Gyalsingh --/NA,  Mangan --/NA,  Namchi --/NA,